Assemblees del Patronat i les Seccions

L'assemblea general és l'òrgan de màxima decisió de l'entitat. Formada per representats de tots els centres d'esplai, representant de les cases, representant de formació, i els membres de la junta directiva, tots ells amb veu i vot, s'acostuma a reunir de forma ordinària durant 4 cops a l'any per resoldre els temes propis de l'entitat.