Paintball league FEMN

  • Imprimeix

La Paintball League FEMN és una activitat lúdica alternativa de trobada de monitors. És va crear l'any 2006 i desde llavors es celebra el primer cap de setmana del mes de març. Es desenvolupa en un terreny de joc a l'aire lliure i delimitat, generalment, per xarxes de protecció que aïllen els participants de l'exterior. Es proporciona a tots els jugadors uns equipaments basats en: Una marcadora que llença boles de pintura col·locades dins d'un carregador, les quals estan propulsades per aire comprimit i contenen unes bombones adosades a la part posterior de la marcadora, a més, per la seguretat personal dels participants se'ls proporciona també un mono integral, una màscara protectora facial, un buff protector de la zona del coll, un guants i una armilla protectora de la zona toràcica. Les boles de pintura no son tòxiques doncs estan composades d'un embolcall gelatinós amb colorant alimentari en el seu interior, formant un conjunt totalment biodegradable i que en cap moment contaminen el medi ambient.
El joc consisteix en disputar partides en que s'han d'aconseguir una sèrie d'objectius abans que ho aconsegueixin els integrants de l'equip contrari, als quals s'ha d'anar eliminant tacant-los amb la pintura. Amb aquests objectius, els jugadors aprenen a treballar en equip, a inter-actuar amb la resta de components del seu grup, a guanyar confiança en si mateixos, a la presa ràpida de desicions i a desenvolupar les seves capacitats de direcció i lideratge. També ajuda al desenvolupament intel·lectual que, en aquesta activitat, la podríem considerar per sobre d'altres com l'agilitat, la força o la velocitat. Els risc d'accidents d'aquesta activitat és molt baix.